KRAINA ZABAWY

„𝙆𝙍𝘼𝙄𝙉𝘼 𝙕𝘼𝘽𝘼𝙒𝙔” – takie hasło przyświecało spotkaniu, które odbyło się wczoraj (06.06.2021 r.) na placu obok filii GOK w Siedliskach. Na najmłodszych czekały liczne atrakcje: zabawa z animatorami, pokaz sprzętu strażackiego oraz występy artystyczne. Dodatkową atrakcją były dmuchańce ufundowane przez Gminę Lubenia.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną:

– Panu Sołtysowi z Siedlisk
– druhom OSP z Siedlisk
– Gminie Lubenia

EtnoPolska 2021

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Uzupełnienie garderoby ZPiT „Lubenka” w ramach programu „EtnoPolska 2021”. Wysokość dofinansowania wyniosła 27 000,00 zł. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Dla Ciebie mamo

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, szczęścia oraz tego aby zawsze były doceniane i kochane! ️
Do życzeń dołączamy laurkę muzyczną od uczestników zajęć wokalnych z filii w Straszydlu.

Panie z Zespołu Śpiewaczego “Lubenianki” wzięły udział w XXX Jubileuszowym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych “Pogórzańska Nuta” w Dynowie.

Jury doceniło występ a`capella przyznając Paniom I miejsce, tym samym nominując Zespół do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą. W kategorii solistów- śpiewaków Pani Zofia Dąbrowska wyśpiewała III miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim “Lubeniankom” i życzymy dalszych sukcesów!

EtnoPolska 2021

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Uzupełnienie garderoby ZPiT „Lubenka” w ramach programu „EtnoPolska 2021”. Wysokość dofinansowania wyniosła 27 000,00 zł. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021