Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Zajęcia Społecznego Ogniska Muzycznego nr 3 z Rzeszowa odbywają się według poniższego harmonogramu:
GOK Lubenia
środa w godz. 12.45-15.45
Filia w Straszydlu
środa w godz. 16.00 – 21.00
Filia w Siedliskach
czwartek w godz. 13.00 – 20.00
Instruktor Zbigniew Środoń.

ZAJĘCIA WOKALNE

Indywidualne zajęcia wokalne odbywają się
w Filii w Straszydlu
środa w godz. 14.00-18.00
piątek w godz. 14.00-19.00
oraz w Filii w Siedliskach
w poniedziałki
w godz. 16.00-20.00
Instruktor
Aleksandra Haligowska

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Filia w Straszydlu we wtorki w godz. 17.00-18.00
- Filia w Siedliskach w czwartki
w godz. 16.00 – 17.00

JĘZYK ANGIELSKI

Indywidualne zajęcia z języka angielskiego odbywają się
w Filii w Siedliskach w środę
w godz. 17.00 – 19.00
w Filii w Straszydlu w piątki
w godz. 17.15-19.15

AEROBIK

Zajęcia aerobiku odbywają się
w Filii w Siedliskach
wtorki w godz. 19.00 – 20.00
czwartki w godz. 19.00 – 20.00

PILATES

Zajęcia Pilates czasowo zawieszone
klub seniora

KLUB SENIORA

Na terenie gminy działają trzy kluby Seniora – w Lubeni, Straszydlu i Siedliskach.
Spotkania odbywają się:
GOK Lubenia – trzeci czwartek miesiąca
Filia w Straszydlu – ostatni czwartek miesiąca
Filia w Siedliskach – ostatnia środa miesiąca

ZUMBA

Zajęcia odbywają się
w Filii GOK w Siedliskach
w poniedziałek w godz. 19.00-20.00

KLUB AKTYWNYCH KOBIET

Kluby działają przy filiach w Siedliskach i Straszydlu. Spotkania odbywają się:
- filia w Siedliskach w ostatni wtorek miesiąca w godz. 18.00 -20.00
- filia w Straszydlu w piątki o godz. 18.00 – 20.00

ZAJĘCIA WAKACYJNE

Zajęcia dla dzieci w wieku 6 -12 lat organizowane podczas wakacji. W programie znajdują się gry i zabawy, zajęcia artystyczne, kącik kucharski oraz wycieczki do kina i teatru.

FERIE Z ZIMOWE Z GOK-IEM

Zajęcia dla dzieci w wieku 6 -12 lat organizowane podczas wakacji. W programie znajdują się gry i zabawy, zajęcia artystyczne, kącik kucharski oraz wycieczki do kina i teatru.
Skip to content