EtnoPolska 2021

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Uzupełnienie garderoby ZPiT „Lubenka” w ramach programu „EtnoPolska 2021”. Wysokość dofinansowania wyniosła 27 000,00 zł. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021