***Zapraszamy***

Fundacja im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni zapraszają Seniorów z terenu gminy do udziału w projekcie “Wesołe jest życie staruszka – czyli Klub Seniora w Gminie Lubenia”. Projekt realizowany będzie w filii GOK w Siedliskach. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 5 grudnia (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali filii GOK w Siedliskach.